SECȚIA DE ȘTIINȚE TEHNICE

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Comisii, consilii, asociații și colective de lucru

1. Comisia de acustică
  Președinte: Dr. Tudor SIRETEANU, membru corespondent al Academiei Române
 
2. Comisia de automatică
  Președinte:
 
3. Comisia de astronautică și aeronautică
  Președinte: Dumitru PRUNARIU, membru de onoare al Academiei Române
 
4. Comisia de inginerie biomedicală
  Președinte: Prof. dr. ing. Alexandru MOREGA, membru corespondent al Academiei Române
 
5. Comisia de stabilitatea structurilor metalice
  Președinte: Acad. Dan DUBINA
 
6. Comisia de tehnologii avansate de fabricație
  Președinte: Acad. Dorel BANABIC
 
7. Comisia de energetică
  Președinte: Prof. dr. ing. Constantin BULAC
 
8. Comisia de energii regenerabile
  Președinte: Prof. dr. ing. Vladimir FARA
 
9. Comisia de autovehicule inteligente
  Președinte: Prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006