SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 

Președinte: acad. Florin Gheorghe FILIP

Membri titulari:

Acad. Dan DASCĂLU
Acad. Ioan DUMITRACHE
Acad. Florin Gheorghe FILIP
Acad. Gheorghe PĂUN
Acad. Gheorghe TECUCI
Acad. Horia Nicolai TEODORESCU
Acad. Dan TUFIȘ


Membri corespondenți:

Prof. dr. Dan CRISTEA
Dr. ing. Mihai N. MIHĂILĂ
Prof. dr. ing. Vasile-Mihai POPOV
Prof. dr. ing. Radu-Emil PRECUP
Prof. dr. ing. Gheorghe ȘTEFAN
Prof. dr. ing. Mihail VOICU

Membri de onoare din țară:

Prof. dr. ing. Nicolae ȚĂPUȘ

Membri de onoare din străinătate:

Dr. Ing. Constantin BULUCEA (SUA)
Dr. ing. Mihail C. ROCO (SUA)
Prof. dr. ing. Petre STOICA (Suedia)
Prof. Dr. Ing. Radu POPESCU ZELETIN (Germania)

Secretar științific: Dr.ec.ing. Viorel GAFTEA
Telefon: 021 312 60 58; 021 212 86 40 /161
E-mail: viorel.gaftea@acad.ro

Pagină WEB secție

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006