Academician Cristian SILVESTRU,
ales membru al European Academy of Sciences and Arts din Salzburg

 

Academician Cristian Silvestru, membru al Secției de științe chimice din Academia Română, a fost ales în luna octombrie 2019 membru al European Academy of Sciences and Arts din Salzburg.

Alegerea vine ca urmare a recunoașterii prestigioasei cariere profesionale a acad. Cristian Silvestru, profesor și director la Departamentul de chimie, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, și cercetător cu o bogată activitate în chimia anorganică și organometalică.

Prin cercetările sale, acad. Cristian Silvestru, a contribuit la dezvoltarea chimiei organometalice și coordinative, cu rezultate semnificative în domenii, precum: sinteza și caracterizarea structurală a compușilor metalelor cu liganzi fosfor-organici; combinații metalice cu activitate antitumorală; chimia compușilor organometalici ai metalelor din grupele principale; compuși organometalici moleculari chirali și arhitecturi organometalice supramoleculare etc.

 

În 2001 a pus bazele Centrului Național de Difractometrie de Raze X, în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică din Universitatea „Babeș-Bolyai“, dotat cu primul difractometru de raze X pe monocristal din țară. În calitate de director, a coordonat activitatea acestui centru care deservește atât grupuri de cercetare din țară, cât și din străinătate.

Visiting Professor la importante universități din străinătate (Bremen Universität, Universidad Nacional Autonoma de Mexico din Ciudad de Mexico, Michigan State University), acad. Cristian Silvestru este, de asemenea, „regional editor for Organometallic Chemistry“ al revistei Central European Journal of Chemistry și membru în colectivul de redacție al Revue Roumaine de Chimie.
 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006