Numere anterioare

ACADEMICA 2018

OCTOMBRIE-NOIEMBRIE

Nr. 10-11  

Octombrie-Noiembrie 2018, Anul XXVIII, 336-337

     
9

CUPRINS

12

     
  Pag.
DAN BERINDEI - 95  
 

Ioan-Aurel Pop, Academicianul Dan Berindei - la vârsta României Întregite
 

6
 

Răzvan Theodorescu, Prietenul meu Dan Berindei
 

9
 

Preafericitul Părinte Daniel, Binecuvântare pentru aniversare
 

11
 

Dan Berindei, Un bilanț la 95 de ani
 

12
DISCURS DE RECEPȚIE  
 

Dorel Banabic, Evoluția tehnicii și a tehnologiilor de la prima la a patra revoluție industrială și impactul lor social
 

16
 

Bogdan C. Simionescu, Cuvânt de răspuns
 

29
PETRE T. FRANGOPOL - 85  
 

Victor Voicu, Câteva gânduri despre Petre T. Frangopol la împlinirea vârstei de 85 de ani
 

34
 

Dorin Poenariu, Petre T. Frangopol, întemeietor de școli și lider de opinie
 

37
 

Gheorghe Benga, Profesorul Petre T. Frangopol, excelența excelenței în chimia, radiochimia, biochimia, biofizica și politica științei din românia
 

42
 

Ioan Dumitrache, Inițiatorul evaluării rezultatelor cercetării științifice românești pe baza criteriilor internaționale științifice scientometrice
 

49
 

Nicolae-Victor Zamfir, Profesorul Petre T. Frangopol și Institutul de Fizică Atomică - IFA, reper istoric al cercetării științifice românești
 

51
 

Livius Trache, Profesorul Petre T. Frangopol, unul dintre pionierii arheometriei românești la IFA pentru salvarea patrimoniului cultural al României
 

55
 

Petre T. Frangopol, Valoarea unui om rezidă în ceea ce dă el și nu în ceea ce este capabil să primească
 

59
PAGINI DE ISTORIE  
 

Victor Spinei, Reflecții privind antecedentele și împlinirile marii Uniri
 

65
SUB SEMNUL MARII UNIRI - LA CENTENAR  
 

Theodor Rogin, Un francez românofil - Paul gaultier - și o raritate bibliografică: Tragedia românească
 

76
MATEMATICIENI FĂRĂ FRONTIERE  
 

Eufrosina Otlăcan, Matematicieni români în afara granițelor româniei
 

80
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Ionuț Purica, Internetul și dinamica tribalizării în orașele de azi
 

86
IN MEMORIAM  
 

Mihail Bălănescu (1922-2018)
 

89
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 90
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 96
     
GHID PENTRU AUTORI 97
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006