Numere anterioare

ACADEMICA 2018

DECEMBRIE

Nr. 12  

Decembrie 2018, Anul XXVIII, 338

     
10-11

CUPRINS

5-6

     
  Pag.
SUB SEMNUL MARII UNIRI  
 

Dan Berindei, România întregită la Centenar
 

6
 

Răzvan Theodorescu, Procesul istoric de constituire și afirmare a statalității române moderne
 

9
 

Valer Dorneanu, Repere constituțional-legislative ale formării statului român modern
 

12
 

Mircea Duțu, Un secol de știință a dreptului și cultură juridică în România (1918 -2018): între o sinteză a trecutului, percepție a prezentului și schiță a viitorului
 

18
UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA - 100 DE ANI  
 

Ioan-Aurel Pop, Sublimul Unirii Bucovinei cu Țara
 

30
 

Răzvan Theodorescu, Unirea prin cărturari
 

35
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

Ioan-Aurel Pop, Satul ca fond al vieții românești
 

38
 

Preafericitul Părinte Daniel, Satul românesc între suferință și speranță
 

41
 

Cristian Hera, Schimbări climatice globale - 100 de recorduri climatice în România
 

44
 

Andrei Milca, România și America în Centenar. Oglindiri reciproce - primul sondaj de opinie realizat simultan în cele două țări
 

47
 

Mihai Mihăilescu, Dan Dascălu, Cu 100 de ani înainte de Marea Unire se formează școala în limba română de la „Sf. Sava”, ca o citadelă a identității naționale
 

53
UN FRANCEZ CU SUFLET DE ROMÂN  
 

Ioan-Aurel Pop, Vive la France! Vive la Roumanie!
 

59
 

Păun Ion Otiman, Un francez celebru - generalul Henri Mathias Berthelot, omul: cum a cunoscut poporul român și România
 

61
 

Ioan Bolovan, Ipostaze privind relația generalului Berthelot cu Casa Regală a României (1916 - 1918)
 

73
 

Vasile Dudaș, Întâlnirea generalului Henri Mathias Berthelot cu reprezentanții Consiliului Național Român din Timișoara, cu ocazia turneului întreprins în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania
 

78
 

Ioan David, Imaginea generalului H.M. Berthelot în scrierile cărturarului Aurel Cosma junior
 

83
 

Daniela Marchetti, Ionel Bota, Henri Mathias Berthelot, Misiunea franceză și Banatul Montan. Evenimente, momente și trasee cărășene
 

92
 

Ruxandra Hurezean, Generalul și lumea excelent dezorganizată
 

95
 

Vasile Bogdan, Generalul Berthelot vizitează Banatul
 

104
 

Mircea-Gheorghe Abrudan, Henri Mathias Berthelot și românii ardeleni: imaginea generalului francez în „Gazeta Poporului” de la Sibiu
 

107
 

Florin-Corneliu Popovici, Un expert în arta războiului: generalul Henri Mathias Berthelot (1861 - 1931)
 

112
IN MEMORIAM  
 

Constantin Corduneanu (1928 - 2018)
 

120
 

Ștefan Ștefănescu (1929 - 2018)
 

122
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 124
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 126
     
GHID PENTRU AUTORI 127
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006