Numere anterioare

ACADEMICA 2021

IANUARIE

Nr. 1  

Ianuarie 2021, Anul XXXI, 363

     
 

CUPRINS

2

     
  Pag.
ZIUA CULTURII NAȚIONALE  
 

Ioan-Aurel Pop, O zi tristă a culturii naționale
 

6
 

Eugen Simion, Ziua lui Eminescu, Ziua Culturii Naționale
 

10
 

Răzvan Theodorescu, Artă și statalitate în spațiul premodernității românești
 

13
LEGĂTURI INTERACADEMICE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA  
 

Igor Serotila, Silvia Corlăteanu-Granciuc, Gheorghe Duca, Victor Spinei, Guvernarea științei într-o perspectivă istorică sinergetică a cooperării academice dintre Republica Moldova și România
 

16
CONVORBIRI  
 

Nicolae Anastasiu, Vocația pentru geologie
 

22
CERCETAREA ZOOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA  
 

Marian-Traian Gomoiu, Sanda Maican, Cunoașterea zoologică – prioritate în științele biologice din România
 

27 
UN SECOL DE MUZICĂ MODERNĂ ROMÂNEASCĂ  
 

Octavian Lazăr Cosma, Reverențe la Centenarul Societății Uniunii Compozitorilor Români (II)
 

33
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc, O uniune fiscală mai necesară ca oricând
 

42
ITINERAR FILOSOFIC  
 

Marin Aiftincă, Filosofia la Academia Română

54
PAGINI DE ISTORIE  
 

Alexandru Porțeanu, Chestiunea pergamentului Marii Uniri și avatarurile acestuia
 

58
IN MEMORIAM  
 

Marius Iosifescu (1936–2020)
 

61
 

Dumitru Oancea (1941–2020)
 

63
 

Petre T. Frangopol (1933–2020)
 

65
 

Dumitru Dobrescu (1927–2020)
 

67
 

Mircea Dumitru, Alexandru Surdu (1938–2020)
 

69
 

Mircea Păcurariu (1932–2021)
 

72
EMINENȚI CĂRTURARI CARE NE-AU PĂRĂSIT  
 

Narcis Dorin Ion, Doina Păuleanu (1948–2020)
 

74
 

Ion Andrei Țârlescu, Constantin Rezachevici (1943–2021)
 

77
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 79
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 80
     
GHID PENTRU AUTORI 83
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006