Numere anterioare

ACADEMICA 2021

FEBRUARIE

Nr. 2  

Februarie 2021, Anul XXXI, 364

     
1

CUPRINS

3-4

     
  Pag.
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  
 

Dan Dascălu+, Gabriel Dima, Valorificarea cercetării științifice prin inovare deschisă
 

6
 

Petru Dan, IPRS Băneasa - o istorie de succes privind CDI (studiu de caz)
 

12
TEHNOLOGIA ELECTRONICĂ ÎN NOUA ERĂ DIGITALĂ  
 

Octavian Narcis Ionescu, Viorel Dumitru, Cristina Besleaga, Noi dispozitive și tehnologii cu aplicații în securitatea informațională
 

19
PAGINI DE ISTORIE  
 

Răzvan Theodorescu, Geopolitică și istorie în spațiul românesc
 

25
 

Mircea Duțu, România modernă - operă a dreptului și împlinire a aspirațiilor naționale
 

29
 

Alexandru Porțeanu, Toamna revoluționară 1918 din Transilvania și Adunarea Națională de la Alba Iulia - în publicistica maghiară
 

43
 

Marcel Spinei, Un cântec popular elen de la finele secolului al XVI-lea: Laudă lui Mihai Viteazul
 

46
DIALOG PENTRU FILOSOFIE  
 

Dan Gabriel Sîmbotin, Rădăcina cunoașterii provine din filosofie
 

49 
OPINII  
 

Napoleon Pop, Între liniștea socială și dezechilibrele economice
 

54
 

Nicolae Bud, Alexandru Nicolici, Munții noștri aur poartă (VI)
 

62
 

Gheorghe Stratan, Iezuitul Christophorus Clavius (1538-1612) - „Euclid al secolului al XVI-lea” sau „Omul care ne-a furat zece zile din viață”
 

66
IN MEMORIAM  
 

Dan Dascălu (1942-2021)
 

71
 

Gheorghe D. Mateescu (1928-2021)
 

73
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 75
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 76
     
GHID PENTRU AUTORI 79
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006