Numere anterioare

ACADEMICA 2021

MARTIE-APRILIE

Nr. 3-4  

Martie-Aprilie 2021, Anul XXXI, 365-366

     
2

CUPRINS

5

     
  Pag.
ZIUA ACADEMIEI ROMÂNE. 150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI NICOLAE IORGA  
 

Ioan-Aurel Pop, Nicolae Iorga – ultimul polihistor al culturii românești
 

6
 

Victor Spinei, Perenitatea operei lui Nicolae Iorga
 

9
 

Răzvan Theodorescu, Iorga și arta veche românească
 

13
 

Ovidiu Cristea, Marea Neagră în opera istorică a lui Nicolae Iorga
 

16
DOCUMENTE INEDITE  
 

Bogdan-Ștefan Cristea, Pagini de istorie: anul 1891, Academia Română la împlinirea a 25 de ani de existență
 

24
CONVORBIRI  
 

Dan Berindei, „Istoria ne dă mânerul spre o relativă veșnicie omenească”
 

29
SISTEMUL ENERGETIC ÎN ACTUALITATE  
 

Nicolae Anastasiu, Doru Cătălin Morariu, Sistemul energetic global sub furcile caudine – paradigmele tranziției. Energia verde – prioritatea momentului
 

34 
REFERINȚE LITERARE  
 

Nicolae Saramandu, Lingvistică și istorie
 

54
DACOROMANIA – 100  
 

Eugen Pavel, „Dacoromania” la centenar
 

58
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Radu Săgeată, Pandemia de coronavirus din România (februarie 2020–februarie 2021). O abordare spațială
 

62
 

Imre Péntek, Péter Hantz, Un domeniu neglijat: pregătirea didactică de specialitate a cadrelor universitare din Europa
 

72
PAGINI DE ISTORIE  
 

Alexandru Porțeanu, „Cu Iorga sau fără Iorga?” Mărturii memorialistice
 

87
OPINII  
 

Mihai Valică, Tinerii și economia montană durabilă. O perspectivă biblică, patristică și bioetică
 

89
 
OMAGIU EDITORIAL  
 

Solomon Marcus (1925–2016). Opere alese – Informatică
 

94
IN MEMORIAM  
 

Marian Traian Gomoiu (1936–2021)
 

96
 

Nicolae Dabija (1948–2021)
 

98
 

Ioan Caproșu (1934–2021)
 

100
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 101
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 103
     
GHID PENTRU AUTORI 105
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006