Numere anterioare

ACADEMICA 2021

MAI

Nr. 5  

Mai 2021, Anul XXXI, 367

     
3-4

CUPRINS

6-7

     
  Pag.
MĂNĂSTIREA VORONEȚ, 533 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE, 30 DE ANI DE LA REDESCHIDERE  
 

Preafericitul Părinte Daniel, Frumusețea eternă a Voronețului: Mesajul central al Judecății de Apoi
 

6
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Păun Ion Otiman, Reflecții (în pandemie) despre societate, educație, economie și securitatea (alimentară) a României
 

10
 

Nicolae Florea, For a name of soil identification having three parts, reflecting genetic, inherited and environmental aspects
 

28
 

Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc, Încotro Uniunea Europeană, după pandemia anului 2020 (I)
 

38
CONVORBIRI  
 

Wilhelm Dancă, „Eu așa văd Academia: ca un semn al binelui”
 

48
CULTURĂ JURIDICĂ  
 

Mircea Duțu, Tudor Avrigeanu, „Realismul organic” și asimilarea orientării Eminescu - Iorga - Pârvan în cultura juridică românească
 

52 
PAGINI DE ISTORIE  
 

Gheorghe Cliveti, Revoluția de la 1821 și restaurarea domniilor pământene în Principatele Române - rezultate ale unor noi cercetări istoriografice
 

62
 

Alexandru Porțeanu, Întreita semnificație istorică a zilei de 10 mai
 

66
FILOSOFIE - STUDIU DE CAZ  
 

Laura Stifter, Confesiunea creștină, ca tehnică de hermeneutică și constituire a sinelui
 

68
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 74
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 75
     
GHID PENTRU AUTORI 77
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006