Numere anterioare

ACADEMICA 2021

IUNIE-IULIE

Nr. 6-7  

Iunie-Iulie 2021, Anul XXXI, 368-369

     
5

CUPRINS

8-9

     
  Pag.
ION C. BRĂTIANU – 200 DE ANI DE LA NAȘTERE  
 

Ioan-Aurel Pop, Inginerul constructor Ion I. C. Brătianu – constructorul de țară
 

6
SISTEMUL ENERGETIC ÎN ACTUALITATE – ROMÂNIA  
 

Nicolae Anastasiu, Doru Cătălin Morariu, România energetică – Quo vadis?
 

10
CONVORBIRI  
 

Leonida Gherasim, Medicina este știință, umanism, artă și vocație
 

29
FUNDAȚII ALE ACADEMIEI ROMÂNE  
 

Ioan-Aurel Pop, Fundația Europeană Titulescu – la trei decenii de la înființare
 

35 
PERSONALITĂȚI ACADEMICE  
 

Răzvan Theodorescu, Ibrăileanu și căile divergente ale primei modernități românești
 

37
MENȚIUNI ȘI OPINII  
 

Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc, Reputația și credibilitatea băncilor centrale derivă din independența lor
 

41
 

Mircea Duțu, Un secol de cooperare internațională intelectuală. 65 de ani de prezență românească la UNESCO
 

46
PETRU-MIHAI BĂNĂRESCU – 100 DE ANI DE LA NAȘTERE  
 

Sanda Maican, Dumitru Murariu, Din viața și opera academicianului Petru-Mihai Bănărescu (1921–2009) – reprezentant de seamă al școlii românești de ihtiologie și zoogeografie
 

59
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Păun Ion Otiman, Proiect destinat educației ecologice, recreației și sănătății timișorenilor: pădurea verde - pădure parc 
 

65
 

Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc, Încotro Uniunea Europeană, după pandemia anului 2020 (II)
 

69
 

Nicolae Bud, Alexandru Nicolici, Munții noștri aur poartă (VII) 
 

76
PAGINI DE ISRORIE  
 

Alexandru Porțeanu, Îndreptări necesare. 150 de ani de la comuna din Paris
 

80
IN MEMORIAM  
 

Eugeniu Ivanov (1933–2021)
 

82
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 84
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 89
     
GHID PENTRU AUTORI 93
     
copyright © Academia Românanunturi2005ă 2006

copyright © Academia Română 2006