ACADEMIA ROMÂNĂ -  BIROUL PROIECTE ȘI GRANTURI

PRIMA PAGINĂ

Prezentare

Contact

2020

Vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturii depuse privind selecția partenerilor relevanți în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027, candidatura Academiei Române a fost admisă pentru următoarele Programe: PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, PO Dezvoltare Durabilă, PO Educație și Ocupare, PO Incluziune și Demnitate Socială, PO Sănătate, PO Asistență Tehnică, PO Tranziție Justă și PO Regionale.

Lista preliminară a candidaților declarați admiși ca urmare a procesului de selecție poate fi vizionată aici iar cea finală va fi publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, după soluționarea contestațiilor.

   
2019
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006