ACADEMIA ROMÂNĂ -  BIROUL PROIECTE ȘI GRANTURI

2021
WEBINAR - Apeluri Proiecte 2021
  Agendă

ORIZONT EUROPA 2021-2027 versus ORIZONT 2020
Prof. Aurelia MEGHEA


Programe europene cu finanțare/cofinanțare națională
Dr. ing. Georgeta PREDEANU, CSI


Centrul Suport IEM pentru proiecte de cercetare-inovare competitive. Bune practici în scrierea propunerilor de proiecte europene
Simona Poladian, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române
   
Granturile ERC
   
Cercetarea și inovarea și Pactul verde european
   
Renovarea clădirilor poate fi motorul redresării în Uniunea Europeană
   
STRUCTURĂ PROGRAME 2021-2027. Planul Național de Redresare și Reziliență
   
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de Instruire a Mecanismului de Redresare și Reziliență. Domenii de intervenție, Anexa VI (pag.123-148)
   
Finanțări active FONDURI STRUCTURALE 2014-2020
   
Competiții deschise - (UEFISCDI)
   
  Webminar de informare
Orizont Europa - Viitorul program de investiții al UE pentru cercetare și inovare
(2021-2027)
   
Simpozionul Granturilor Academiei Române (SGAR-2020)
   
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006