COMISII, CONSILII, ASOCIAȚII ȘI COLECTIVE DE LUCRU
Comisia de acustică
Președinte: Dr. Tudor SIRETEANU, membru corespondent al Academiei Române
Comisia de automatică
Președinte:
Comisia de astronautică și aeronautică
Președinte: Dumitru PRUNARIU, membru de onoare al Academiei Române
Comisia de inginerie biomedicală
Președinte: Prof. Alexandru MOREGA, membru corespondent al Academiei Române
Comisia de stabilitatea structurilor metalice
Președinte: Acad. Dan DUBINA
Comisia de tehnologii avansate de fabricație
Președinte: Acad. Dorel BANABIC
Comisia de energetică
Președinte: Prof. dr. ing. Constantin BULAC
Comisia de energii regenerabile
Președinte: Prof. dr. ing. Vladimir FARA
Comisia de autovehicule inteligente
Președinte: Prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI
   
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006