INSTITUTE 
Institutul de Mecanica Solidelor, București
http://www.imsar.ro/
 
CENTRE DE CERCETARE
Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate, Timișoara
http://acad-tim.tm.edu.ro/cctfa/
 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006