SECȚIA DE ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Comisii, consilii, asociații și colective de lucru

1. Comisia de etnografie și folclor
  Președinte: acad. Cornelia Sabina ISPAS
 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006