SECȚIA DE ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

 

Președinte: acad. Răzvan THEODORESCU

Membri titulari:

Acad. Octavian Lazăr COSMA
Acad. Cornelia Sabina ISPAS
Acad. Marius PORUMB
Acad. Răzvan THEODORESCU
Acad. Cornel ȚĂRANU

Membri corespondenți:

Prof. Romeo-Ștefan BELEA
Prof. Sorin DUMITRESCU
Prof. Mircia DUMITRESCU
Valentin GHEORGHIU
Arh. Șerban STURDZA  

Membri de onoare din țară:

Viorel MĂRGINEAN
Eugen MIHĂESCU
Mariana NICOLESCO
Dr. Georgeta STOICA

Membri de onoare din străinătate:

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române


Secretar științific: Dr. Marian LUPAȘCU
Telefon: 021 212 86 30; 021 212 86 40 /127
E-mail: arte@acad.ro

 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006