SECȚIA DE ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

 

Președinte: acad. Răzvan THEODORESCU

Membri titulari:

acad. Octavian Lazăr COSMA
acad. Cornelia Sabina ISPAS
acad. Marius PORUMB
acad. Răzvan THEODORESCU
acad. Cornel ȚĂRANU

Membri corespondenți:

prof. Romeo-Ștefan BELEA
prof. Sorin DUMITRESCU
prof. Mircia DUMITRESCU
Valentin GHEORGHIU
prof. univ. dr. Adrian IORGULESCU
arh. Șerban STURDZA  

Membri de onoare din țară:

Ion CIUBOTARU H.
Eugen MIHĂESCU
Mariana NICOLESCO
dr. Georgeta STOICA

Membri de onoare din străinătate:

Se regăsesc în lista completă a membrilor Academiei Române, structurată alfabetic:
Membrii din străinătate actuali ai Academiei Române


Secretar științific: Dr. Marian LUPAȘCU
Telefon: 021 212 86 30, 021 212 86 40*127
E-mail: arte@acad.ro

 
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006