11.12.2011

Comunitatea academică anunță cu durere că în ziua de 11 decembrie 2011 s-a stins din viață scriitorul, traducătorul și cineastul, omul de cultură, Mihnea Gheorghiu, membru titular al Academiei Române, președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual.

Născut la 5 mai 1919 în București, Mihnea Gheorghiu a făcut studiile liceale la Craiova, cele universitare la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București și în 1947 și-a dat doctoratul în litere și filozofie. A continuat specializarea în Franța, Italia, Marea Britanie și SUA. În anul 1964 a devenit doctor docent. De-a lungul anilor a desfășurat o bogată activitate didactică fiind lector și conferențiar de limbă engleză la Academia de Studii Economice, profesor și șeful Catedrei de limbă engleză la Universitatea din București, profesor și șef al Catedrei de teatrologie și filmologie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. A fost redactor fondator al revistei „Secolul XX” și președinte al Uniunii Cineaștilor din România.

Mihnea Gheorghiu a debutat în anul 1937 cu o suită de poeme, reunite în volumele „Anna-Mad” și „Ultimul peisaj al orașului cenușiu”, urmate de volumele „Balade”, „Ultimul peisaj”, „Întâmplări din Marea Răscoală”. Atras de personalitatea domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir, Mihnea Gheorghiu i-a dedicat două romane cu caracter eseistic - „Două ambasade”, reluat sub titlul „A venit un om din răsărit”. Au urmat romanul „Enigma din strada presei”, volumul de povestiri după piesele lui Shakespeare, „Cele două roze”. Ca dramaturg, a scris mai multe drame istorice, prezentate pe scenele din România și din străinătate dintre care amintim: „Tudor din Vladimiri”, „Istorii dramatice”, „Zodia taurului”, „Patetica ’77”, la care se adaugă scenariile de filme pentru „Porto-Franco”, „Tudor”, „Zodia Fecioare”, „Pădurea pierdută”, „Cantemir”, „Hyperion”, Tănase Scatiu”, „Burebista”. O bună parte din activitatea sa a fost dedicată traducerilor antologice din limba engleză a întregii opere a lui Shakespeare și Walt Whitman ca și a unor scrieri ale lui Robert Burns, F. Cooper, Ch. Dickens, T. Williams ș.a. Cu același spirit de erudiție și subtilitate, a scris studii și eseuri de critică și istorie a culturii adunate în volumele „Modalitatea conformistă a artei”, „Orientări în literatura străină”, „Scene din viața lui Shakespeare”, „Scrisori din imediata apropiere” ș.a.

Ca recunoaștere a valorii operei sale, Mihnea Gheorghiu a fost ales ca membru în numeroase instituții de prestigiu din țară și din străinătate și vom aminti doar: membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Cineaștilor din România, al Academiei Mondiale de Prospective sociale, al Academiei de Istorie din Caracas, al Asociației internaționale Shakespeare, al Academiei de Științe din New-York ș.a. Pentru opera sa, Mihnea Gheorghiu a fost distins cu mai multe premii între care premiul „Ion Luca Caragiale” al Academiei Române, al Uniunii Cineaștilor, premii speciale ale festivalurilor de film de la Barcelona, Buenos Aires și Cork, premiul special „Crucea Sudului” la Mar del Plata și cu premiul „Erasmus”. De asemenea, a fost distins cu titlu de doctor Honoris causa al mai multor instituții de învățământ superior. A fost decorat cu „Meritul Cultural” clasa I, Ordinul ”Apărarea Patriei”, Ordinul „Pentru Merit”, Ordinul Literelor și Artelor (Franța), Ordinul pentru Merit (Germania), Ordinul Republicii Italiene, Italian Order of Merit, Order of Orange-Nassau (Olanda). Orașul New Orleans i-a decernat titlul de cetățean de onoare.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1974, titular în 1996.

Prin întreaga sa operă și activitate, academicianul Mihnea Gheorghiu rămâne în memoria noastră ca un reper al vieții culturale din țara noastră ale cărui contribuții se înscriu în istoria culturii românești contemporane.
 

25.10.2011

 

Comunitatea academică a primit cu durere vestea încetării din viață, în ziua de 25 octombrie 2011, a regizorului, actorului, scenografului și arhitectului Liviu Ciulei, membru corespondent al Academiei Române.

Născut la 7 iulie 1923 la București, Liviu Ciulei a urmat studiile liceale la Conservatorul de Artă Dramatică și cele universitare la Facultatea de Arhitectură din București.

În 1946 debutează ca actor în rolul lui Puck din „Visul unei nopți de vară” de Shakespeare, după care a trecut la Teatrul Municipal București, devenit Teatrul Bulandra, unde debutează ca regizor în 1957 cu piesa „Omul care aduce ploaia” de Richard Nash. Succesul care l-a consacrat avea să fie piesa „Cum vă place” de Shakespeare.

Între 1963-1972 a fost director artistic al teatrului „Lucia Sturza Bulandra”, fiind totodată prezent pe scenele teatrelor din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Austria și SUA ș.a. A fost director artistic al teatrului „Tyrone Guthrie” din Mineapolis și, din 1986 profesor la teatrul Columbia University și New York University. Reîntors în țară după 1989 a regizat mai multe piese iar ca semn de recunoaștere a meritelor sale a fost numit director de onoare al Teatrului Bulandra.

Ca arhitect, Liviu Ciulei a contribuit la reconstrucția scenică a Teatrului Bulandra în calitate de consilier pentru tehnica de teatru și a teatrelor naționale din București și Craiova. Scenograful Liviu Ciulei a semnat decorurile pentru mai bine de 170 de teatre din țară și de peste hotare. În îndelungata sa activitate artistică a realizat spectacole de referință în istoria teatrului și vom aminti doar „Cum vă place”, „Opera de trei parale”, Moartea lui Danton”, „Clipe de viață”, „O scrisoare pierdută”, „Furtuna”, „Pescărușul”. Pentru a-i completa personalitatea de excepție, să adăugăm că a descoperit și cultivat tinere talente autentice care s-au impus în teatrul românesc.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1992.

Prin stingerea din viață a lui Liviu Ciulei, Academia Română pierde pe unul dintre cei mai distinși dintre membrii săi, un reper al teatrului românesc contemporan, care cu o deosebită sensibilitate și inteligență strălucită, ne-a îmbogățit, ani la rând, sufletele cu creații scenice de neuitat.
 

04.10.2011

 

Comunitatea academică anunță cu durere că, în ziua de 4 octombrie 2011, s-a stins din viață medicul oftalmolog Mircea Olteanu, membru de onoare al Academiei Române.

Născut la 15 decembrie 1926 la Galați, prof. univ. dr. Mircea Olteanu a urmat studiile liceale la Târgu Mureș și Timișoara și cele universitare la Facultatea de Medicină din București. După ce, în 1968, și-a dat doctoratul cu teza „Dinamica pătrunderii fosforului radioactiv în sistemul camerular al ochiului, sub forma unor medicamente administrate local, la animalul normal și la om, în maladia de iradiere acută”, Mircea Olteanu și-a continuat specializarea la Paris, Lyon, Odessa, Barcelona, Boston, Baltimore, a fost bursier al ONU.

Ctitor de școală medicală, Mircea Olteanu a desfășurat de-a lungul anilor o bogată și fructuoasă activitate didactică în calitate de profesor de oftalmologie și șef al Catedrei de oftalmologie - ORL al Institutului de Medicină și Farmacie din București, șef al Clinicii de Oftalmologie al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. A fost profesor vizitator la Londra, Paris, Cordoba (Argentina) și Tokyo. A fost medic militar cu gradul de general.

Ca unul dintre cei mai mari specialiști în oftalmologie, Mircea Olteanu s-a consacrat cu deosebire domeniilor chirurgiei plastice, reparatorii și estetice, reparatorii, transplantelor de cornee, perforante și lamelare, keratofakoprotezelor ș.a. Ca cercetător, a adus contribuții originale la cunoașterea etiologiei și patologiei unor maladii care au elucidat unele probleme controversate din literatura de specialitate, a demonstrat existența iritei diabetice, cauzele sindromului Urrets Zavallia din keratoconusul operat, a descoperit și descris corioretinopatia RADAR. La acestea se adaugă elaborarea și aplicarea unor metode chirurgicale originale între care tratarea strabismului paralitic și a fost printre primii chirurgi care au operat sub anestezie generală nou-născuți sub două săptămâni. Din inițiativa sa a fost în țara noastră un centru de transplant de cornee și a introdus tehnica protezării ochiului cu „cornee” și „cristalin” din masă plastică. Rezultatele întregii sale activități au fost prezentate în peste 140 de lucrări științifice (tratate, monografii, studii) dintre care amintim ”Reintervenții pentru extragerea de corpi străini intraoculari «limită» magnetici prin localizarea intraoperatorie cu grila Atanasiu”, „Ecografie oculară”, „Glaucomul după keratoplastie”. Este, totodată, autorul a 16 cărți dintre care „Oftalmo – chirurgie. Atlas” a fost distinsă cu un premiu al Academiei Române, a cinci invenții și a 50 de filme științifice.

În anul 1981, la Roma, împreună cu prof. Cristian Barnard (Republica Sud - Africană), Mircea Olteanu a primit Premiul în chirurgie. A fost membru al Academiei de Științe Medicale din România, al Societății Române de Oftalmologie, al Academiei de Științe din New York și al altor instituții științifice. În anul 1992, prof. univ. dr. Mircea Olteanu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Prin stingerea din viață a prof. univ. dr. Mircea Olteanu, Academia Română pierde pe unul dintre cei mai distinși dintre membrii săi, un specialist de înalt prestigiu științific a cărui operă a intrat în istoria medicinii românești, un profesor de excepție, un om cu alese calități intelectuale și morale.
 

21.08.2011

 

Comunitatea academică anunță cu întristare că, în ziua de 21 august 2011, s-a stins din viață filosoful Constantin Ionescu-Gulian, membru titular al Academiei Române.

Născut la 22 aprilie 1914 la București, Constantin Ionescu Gulian și-a făcut studiile liceale la București și, în paralel, a urmat cursurile Conservatorului de Muzică, clasa de vioară, teorie, și orchestră. Și-a continuat studiile la Facultăea de Litere și Filozofie, specialitatea filologie romanică modernă, unde, în 1947, și-a susținut și doctoratul. S-a consacrat activității universitare, ajungând șef al Catedrei de Istoria Filosofiei a Facultății de Filozofie din București (1953-1975), șef al Secției de filozofie a Institutului de Istorie și Filozofie (1954-1954) și directorul Institutului de Filozofie (1954-1971).

De-a lungul anilor, a fost profesor invitat la universitățile din Bruxelles, Heidelberg, Moscova, Paris, St. Petersburg și Varșovia. În paralel cu activitatea de la catedră, acad. Constantin Ionescu Gulian s-a impus și printr-o intensă activitate de cercetare, ale cărei rezultate se regăsesc într-un număr impresionat de lucrări dintre care amintim doar: „Introducere în etica nouă”, „Introducere în sociologia culturii”, „Gândirea social-politică a lui N. Bălcescu”, „Goethe și problemele filosofiei”, „Metodă și sistem la Hegel” (apărută și la Moscova, Paris, New Mexico, Varșovia, Sapporo), „Sensul vieții în folclorul românesc”, „Problematice omului. Eseu de antropologie istorică”; „Existențialism și axiologie”, „Hegel ou la philosophie de la crise”, „Antropologie filosofică” (apărută la și Paris, Barcelona, Porto, Rio de Janeiro, Berlin, Tokio), „Introducere în istoria filosofiei moderne”, „Lumea culturii primitive”, „Hegel. Tânărul Nietsche. Mircea Eliade”, „Istoria religiilor în lumina filosofiei”.

Constantin Ionescu Gulian a fost ales membru titular al Academiei Române în anul 1955, președinte al Secției de Științe Filosofice, Psihologice și Juridice al Academiei Române (1966-1990) și al Secției de Științe Filosofice, Psihologice și Pedagogie (1990-1992). A fost al Societății „Hegel” și al Asociației Sociologilor de Limbă Franceză.
 

05.08.2011

 

În ziua de 5 august 2011, s-a stins din viață economistul Constantin Ionete, membru de onoare al Academiei Române.

Născut la 23 martie 1922 în comuna Măldărești din jud. Vâlcea, prof. univ. Constantin Ionete a făcut studiile liceale la Caransebeș, pe cele universitare la Facultatea de Filozofie a Universității din București și a devenit, în 1971, doctoratul în economie. Și-a continuat specializarea în probleme financiare și de marketing în SUA, Italia și Irlanda.

Timp de patru decenii s-a dedicat cu o egală competență și responsabilitate activității universitare, de cercetare și producție. A urcat toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor la Academia de Științe pregătind generații de economiști, care i-au apreciat tactul pedagogic și profesionalismul. A îndeplinit funcții de răspundere în Ministerul Finanțelor, în conducerea Institutului de Cercetări Comerciale din Ministerul Finanțelor, în sistemul bancar și expert guvernamental. Între 1991-2000, a fost director al Institutului Național de Cercetări Economice. La 16 decembrie 1998, în ședința camerelor reunite ale Parlamentului României, a fost numit membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale Române, pentru un mandat de șase ani, până în anul 2004, participând activ la definirea și aplicarea politicii monetare a României.

Ca cercetător a avut contribuții remarcabile la analiza unor probleme fundamentale ale științelor economice moderne, cu prioritate în domeniile teoriei prețurilor, dezechilibrelor financiare ale economiei de comandă și prăbușirea ei în țara noastră, tranziției la economia de piață, creșterii economice și dezvoltării umane. Toate au fost prezentate în numeroase lucrări de specialitate, studii și articole apărute în publicații românești și străine. Lucrarea „Comportamentul procesului de formare a prețurilor” a fost distinsă, în 1972, cu premiul „ Petre S. Aurelian” al Academiei Române. Dintre lucrările sale mai cităm: „Prețuri și tarife”, „Prețurile și echilibrul dinamic al economiei”, „Criza de sistem în economia de comandă și etapa sa explozivă”, „Clasa politică postdecembristă”. A organizat apariția revistelor de specialitate „Finanțe și credit” și „Comerțul modern”. A coordonat elaborarea lucrării PNUD „National Human Report. România”.

Prof. univ. Constantin Ionete a fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1993. A mai fost membru al Asociației Române a Economiștilor și Asociației Române pentru Clubul de la Roma. Prin stingerea din viață a prof. univ. Constantin Ionete, comunitatea academică pierde un mare economist și unul dintre cei mai distinși membrii ai săi.
 

03.08.2011

 

Cu nemărginită tristețe, Academia Română anunță stingerea din viață, în ziua de 3 august 2011, la Roma a distinsului critic literar ROSA DEL CONTE, prieten apropiat al poporului român.

S-a născut la 12 aprilie 1907 în Voghera. Și-a luat licența în litere magna cum laude la Universitatea din Milano (1931). De la începutul carierei sale s-a apropiat de România, între 1945 și 1948 fiind profesoară de limba și literatura italiană la universitățile din București și Cluj. Și după revenirea în Italia, relațiile sale cu cultura română au continuat. Între 1948 și 1963 a predat la Universitatea din Milano limba și literatura română, curs continuat între 1957 și 1978 la Universitatea din Roma. Prin lucrările sale și contribuit decisiv la consolidarea raporturilor culturale româno-italiene.

A lăsat strălucite interpretări ale operelor lui Mihai Eminescu: Eminescu e Pascoli (1957); Mihai Eminescu o dell’Assoluto (1963), tradusă și în românește, în două ediții (1990, 2003); La sensibilità e „forma cea dintâi” (1964); Leopardi ed Eminescu (1979); Eminescu, poeta metafisico (1982). În egală măsură a fost atrasă și de creația lui Tudor Arghezi: Invito alla lettura di Arghezi: „Inno all’Uomo” (1967); La funzione dell’ambiguità nel linguaggio poetico di Arghezi (1970) și de cea a lui Lucian Blaga: Il senso di Dio nella lirica di un poeta rumeno contemporaneo: Lucian Blaga (1950); La lirica di Lucian Blaga (1952, 1967); Transfigurarea mitului folcloric în ultima dramă a lui Lucian Blaga: Arca lui Noe (1969); La lirica di Lucian Blaga; Poesie 1919–1943 (1971) ș.a. Acestora li se adaugă și alte interesante studii, precum: Le colinde religiose nelle letteratura popolare rumena; Dante in Rumania; Carlo Goldoni e la filologia rumena; Questioni di linguistica rumena ș.a.

Pentru activitatea sa deosebită mai multe universități din România (București, 1972, Cluj-Napoca, 1991 și Iași, 1998) i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa. La 8 noiembrie 1994 a fost aleasă membru de onoare al Academiei Române. În pofida vârstei sale înaintate, Rosa del Conte s-a interesat în permanență de activitatea supremului for de știință și de cultură al țării, cu deosebire de realizările în domeniul literaturii și limbii române, a istoriei și criticii literare.

Prin stingerea din viață a acestei mari doamne a criticii literare, Academia Română pierde nu numai un specialist de mare valoare, un om cu alese calități morale și intelectuale, dar și un prieten sincer al României.
 

08.07.2011

 

Cu nemărginită tristețe, întreaga comunitate academic anunță că, în ziua de 8 iulie 2011 s-a stins din viață Profesor Doctor Inginer, membru corespondent al Academiei Române Emanuel Diaconescu, personalitate care a fondat și marcat decisiv pentru mai multe decenii destinele învățământului tehnic superior sucevean.

Născut la 7 februarie 1944 în localitatea Buru din județul Cluj, Emanuel Diaconescu a absolvit Institutul Politehnic din Iași în 1966, Facultatea de Mecanică, începând la aceeași instituție de învățământ superior o carieră academică strălucită și exemplară, avându-l ca mentor pe unul din fondatorii tribologiei românești, Prof. univ. dr. doc. ing. Niculai Popinceanu.

În 1975 devine Doctor în Filosofie (PhD), specialitatea Lubrificație, la Universitatea din Londra, titlu echivalat cu cel de Doctor Inginer în România și obține, în același an, Diploma în Inginerie Mecanică a Colegiului Imperial din Londra. Este șef de lucrări la Institutul Politehnic din Iași în perioada 1972-1976.

În 1976, la Institutul de Învățământ Superior din Suceava a luat ființă învățământul tehnic la care Profesorul Emanuel Diaconescu a contribuit decisiv și din care s-au format toate facultățile de profil tehnic de astăzi. A fost, pe rând, șef de catedrăși apoi decan, din 1976 până în 1990.

La Suceava desfășoară o carieră didactică și științifică strălucită (în 1977 devine conferențiar iar în 1981 obține titlul de profesor universitar), care avea să fie încununată în 1990 când devine Membru corespondent al Academiei Române.

După înființarea Universității „Ștefan cel Mare” în anul 1990, urmează o perioadă de mari transformări, inițiind ca rector dezvoltarea unei serii de noi facultăți. Din 2004 a fost prorectorul universității. În toată această perioadă a fost mentorul Catedrei de Mecanică Aplicată, dobândind o binemeritată recunoaștere și apreciere națională și internațională în domeniul Tribologiei.

Remarcabilele rezultate obținute de Profesorul Emanuel Diaconescu împreună cu colectivul pe care l-a creat și coordonat au contribuit esențial la dezvoltarea cercetării teoretice și experimentale din Universitatea suceveană.

Profesorul Emanuel Diaconescu și-a lăsat cea mai puternică amprentă asupra dezvoltării Facultății de Inginerie Mecanică din Suceava, atât prin spiritual insuflat cadrelor didactice și doctoranzilor, prin exemplul personal de efort continuu dus până la limita sacrificiului, lăsând în urmă o moștenire remarcabilă concretizată prin sute de articole științifice și prin îmbogățirea patrimoniului de cercetare.

Adevărat formator de școală, Emanuel Diaconescu, întemeietor al școlii doctorale sucevene în Inginerie Mecanică, rămâne un reper pentru zeci de generații de studenți, ingineri, dascăli și doctori ale căror destine le-a îndrumat.

Ca recunoaștere a meritelor în domeniul Tribologiei și Mecanicii Contactului, a fost ales să conducă destinele Asociației Române de Tribologie în perioada 1993 - 2010. Filiala din Suceava a Asociației Române de Tribologie îi datorează în covârșitoare măsură statutul său actual. La fel de valoroasă rămâne formarea a zeci de generații de ingineri mecanici și cercetători științifici care vor duce mai departe tradiția și prestigiul școlii sucevene de Inginerie Mecanică. Renumit om de știință și profesor, a fost apreciat, respectat și admirat de studenți, cadre didactice și de întreg mediul academic românesc și mondial, Profesorului Emanuel Diaconescu i s-a acordat în 2004, de către Președinția României, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

A fost membru corespondent, în perioada 1989-1997, și, din 2004, membru plin al Consiliului Internațional de Tribologie, membru al Comitetului Internațional ASME de Mecanica Contactului, din 2003, membru al Comitetului Internațional ASME de Nanotribologie și Micro/Nano sisteme, Vicepreședinte (1987-2004) și Președinte al Asociației Române de Tribologie, Președinte al Comisiei de Tribologie a Academiei Române (din 1993).

Tot timpul demn, Profesorul Emanuel Diaconescu a reușit să câștige prețuirea și respectul tuturor celor din jur care i-au cunoscut și perceput personalitatea proeminentă, plină de înțelepciune.

Prin stingerea din viață a Profesorului Emanuel Diaconescu, comunitatea academică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Academia Română, Asociația Română de Tribologie, pierde un profesor și un cercetător de excepție, dar și un om cu alese calități intelectuale și morale.
 

25.05.2011

 

Comunitatea academică anunță cu adâncă durere că, în ziua de 25 mai, s-a stins din viață pictorul Ion Sălișteanu, membru corespondent al Academiei Române.

Născut în ziua 6 octombrie 1929 la Pitești, Ion Sălișteanu a absolvit Liceul „I. C. Brătianu” continuându-și studiile la Institutul de Arte „Nicolae Grigorescu” din București, unde a avut ca profesori pe Samuel Mutzner și Adam Bălțatu. După absolvirea facultății, în 1955, Ion Sălișteanu a rămas în cadrul Institutului și a parcurs treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor la secția de pictură a Institutului de Arte „Nicolae Grigorescu”. A debutat în anul 1954 cu o suită de desene la Anuala de Artă după care a prezentat creațiile sale la peste două sute de expoziții de artă românească din străinătate dintre care amintim pe cele de la Varșovia, Dresda, Frankfurt, Veneția, Düsseldorf , Moscova, Ankara, Geneva, Paris, Phenian, Roma.

Începând cu anul 1965 a avut peste 80 de expoziții personale și a participat la 136 de tabere în țara noastră și peste hotare. A realizat peste 4.000 de lucrări pe mari cicluri tematice în care se distinge interesul pentru arta medievală și bizantină, pentru tradiție și modernitate, evoluând spre abstractizare cu o preferință specială pentru ordonarea formelor din natură. Multe dintre tablourile sale au intrat în colecții și muzee din țară și străinătate. Prin întreaga sa creație s-a impus în conștiința iubitorilor de artă ca un poet al picturii și a fost apreciat de criticii și istoricii de specialitate care i-au dedicat peste trei sute de articole, trei volume monografice și mai multe filme.

Recunoașterea națională și internațională a valorii întregii sale opere este atestată și de numeroasele premii și distincții pe care le-a primit de-a lungul anilor. În 1955 Ion Sălișteanu a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici profesioniști și, din 1999, președinte de onoare.

După ce, în anul 1972, a fost distins cu premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române, în 2006, a fost ales membru corespondent al celui mai înalt for de știință și cultură.
 

24.05.2011

 

Comunitatea academică a primit cu adâncă durere vestea că, în ziua de 24 mai, după o îndelungată suferință s-a stins din viață prozatorul, dramaturgul și publicistul Fănuș Neagu, membru titular al Academiei Române.

Născut la 5 aprilie 1932 la Grădiștea de sus, jud. Brăila, acad. Fănuș Neagu a urmat cursurile Liceului Militar din Iași și ale Școlii Pedagogice „Costachi Negri din Galați, ale Școlii de Literatură „Mihai Eminescu”, unde a fost coleg de generație cu Nicolae Labiș, și ale Facultății de Filologie din București. Timp de un an a fost profesor la Școala generală din comuna Largu – Galați, după care și-a început cariera jurnalistică la „Scânteia Tineretului”,ca redactor, apoi ca director al revistei „Țara”. Între anii 1993-1996 a fost directorul Teatrului Național „I. L. Caragiale”.

Împreună cu Eugen Simion, Marin Sorescu și Valeriu Cristea au reluat apariția revistei „Literatorul”. Încă din anii liceului, Fănuș Neagu și-a început activitatea literară publicând, în 1954, povestirea „Dușman cu lumea”, apărută în revista „Tânărul scriitor”.

Debutul editorial și l-a făcut cinci ani mai târziu cu volumul „Ningea în Bărăgan”, reeditat în 1964, cu unele adaosuri, cu titlul „Cantonul părăsit”, pentru care a fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor. Primit bine de critică și cu succes deosebit la cititori, Fănuș Neagu a publicat volumele „Somnul la amiază”, „Dincolo de nisipuri”, „Vară buimacă”, „În văpaia lunii”, „Casa care se leagănă”, „Fântâna”, „Pierdut în Balcania”, „Povestiri din drumul Brăilei” ș.a.

În anul 1968 i-a apărut primul roman „Îngerul a strigat” după care au urmat „Frumoșii nebuni ai marilor orașe”, „Scaunul singurătății”, „Amantul marii doamne Dracula”. Publicistica sa o regăsim în volume cum sunt: „Cronici de carnaval”, „Cronici afurisite”, „Cartea cu prieteni”, „Insomnii de mătase”, „Întâmplări aiurea și călătorii orange”, „A doua carte cu prieteni” și în numeroasele povestiri și cronici sportive apărute în ziare și reviste.

Și-a încercat talentul cu același succes și în dramaturgie scriind piesele de teatru „Scoica de lemn”, „Olelie”, „Casa de la miezul nopții sau Paiața sosește la timp”. Unele dintre cărțile sale au fost traduse în mai multe limbi de circulație internațională.

Înzestrat cu un talent cu totul de excepție, creator de limbă literară, Fănuș Neagu a fost distins cu Premii ale Uniunii Scriitorilor în 1964, 1968, 1970 și 1988. În anul 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române și membru titular în anul 2001.

Prin întreaga sa creație literară, Fănuș Neagu rămâne ca unul dintre scriitorii reprezentativi pentru istoria literaturii române contemporane.
 

14.05.2011

 

În ziua de 14 mai 2011 s-a stins din viață lingvistul și istoricul literar Gheorghe Mihăilă, membru titular al Academiei Române.

Născut în anul 1930, acad. Gheorghe Mihăilă și-a făcut studiile liceale la Sighișoara, cele universitare la Facultatea de Filologie din București, obținându-și titlul de doctor în anul 1960 cu teza „Împrumuturi vechi sud-slave în limba română - Studiu lexico-semantic” și cel de doctor docent în anul 1971.

În cei aproape 50 de ani de carieră didactică la Facultatea de Filologie și la Facultatea de Limbi Slave a avut cursuri și seminarii de limbă slavă veche și slavonă românească, paleografie slavo-românească, gramatică comparată a limbilor slave, cultură și literatură română veche, raporturi lingvistice și literare slavo-române, istoria slavisticii și lingvisticii românești.

În paralel, a desfășurat și o bogată activitate de cercetare ale cărei rezultate au apărut în numeroase lucrări considerate de referință și dintre care amintim: „Contribuții la istoria culturii și literaturii române vechi”, „Studii de lexicologie și istorie a lingvisticii românești”, „Dicționar al limbii române vechi (sfârșitul sec. X- începutul sec. XVI)”,”Cultură și literatură română veche în context european - Studii și texte”, „Între Orient și Occident - Studii de cultură și literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII”, „Langue et culture roumaines dans l’espace sud-est européen”, „Contribuții la etimologia limbii române”.

Cu o egală râvnă și pricepere s-a aplecat și asupra operei unor savanți și scriitori vechi, elaborând singur și în colaborare unele ediții critice cum sunt: „Ioan Bogdan. Scrieri alese”, „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul lui Theodosie”, „Eminescu. Opere. Vol. XIV”, „B. P. Hasdeu, Cuvinte den bătrâni”, „Mihail Moxa. Cronică universală”.

A colaborat la apariția unor lucrări fundamentale ca: „Dicționarul limbii române moderne”, „Dicționarul limbii române” (seria nouă) ș.a. La acestea se adaugă peste 350 de studii, articole și comunicări apărute în reviste de specialitate din țară și de peste hotare.

Gheorghe Mihăilă a fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1993, titular în anul 2004 și între anii 1996-2004 a fost directorul Editurii Academiei Române. Prin contribuțiile sale științifice, acad. Gheorghe Mihăilă rămâne un reper în istoria lingvisticii românești.
 

12.04.2011

 

Academician Profesor Dr.Doc.Ing.
Ioan M. ANTON

(18 iulie 1924 - 12 aprilie 2011)
 


 

08.03.2011

 


În ziua de 8 martie s-a stins din viață inginerul agronom Marcu Botzan, membru titular al Academiei Române.

Născut în anul 1913 la Craiova, acad. Marcu Botzan a făcut studiile liceale în orașul natal, cele universitare la Facultatea de Studii Agronomice și Facultatea de construcții din București iar în 1968 și-a luat doctoratul în agronomie.

Începând cu anul 1936 -1937 și, cu o întrerupere până în 1944, până în 1973 a desfășurat o bogată activitate de cercetare la Institutul de Cercetări Agronomice din București, Institutul de Cercetări Hidrotehnice, Institutul de Îmbunătățiri Funciare și Pedologie, Institutul de Cercetări Funciare și Gospodărirea Apelor, director al Institutului de Cercetare pentru Îmbunătățiri Funciare și Pedologie și director adjunct al Institutului pentru îmbunătățiri Funciare.

Considerat șef de școală în domeniul îmbunătățirilor funciare din România, acad. Marcu Botzan și-a început activitatea cu organizarea unor rețele de câmpuri experimentale pentru cercetarea regimului de irigații și consumului de apă, tehnica distribuirii apei, comportarea construcțiilor hidrotehnice, tehnica drenajului și îndiguirilor și comportarea incintelor îndiguite și desecate.

În temeiul cercetărilor întreprinse, a elaborat modele pentru tipuri de bilanț al apei din sol, fundamentale pentru dimensionarea amenajărilor și prognoza aplicării udărilor. Rezultatele acestei prodigioase activități au fost concretizate în lucrări fundamentale pentru dezvoltarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din țara noastră cum sunt: „Probleme de irigații și desecări ale Câmpiei Bărăganului”, „Culturi irigate”, „Bilanțul apei în solurile irigate”, „Valorificarea hidroameliorativă a luncii Dunării românești și a Deltei”. Cercetările privind evoluția concepțiilor și rolul lucrărilor de valorificare a apelor și de îmbunătățiri funciare au fost sintetizate în lucrările: „ Apele în viața poporului român”, „Începutul hidrotehnicii pe teritoriul României”, „Drumuri pe apă”, „Dunărea românească”, „O cale către Uniunea Europeană”, „Călăuză pentru Dunărea Românească” ș.a. Un loc aparte îl are lucrarea de sinteză „Mediul de viețuire în spațiul carpato - danubiano - pontic” în paginile căreia sunt evidențiate relațiile dintre condițiile schimbătoare de mediu și modul de viață. La acestea se adaugă lucrările de beletristică „Cântece și descântece pentru un sat de altădată” (versuri), „Baladă pentru calea Soarelui” sau „Neizbutita parabolă a lui Marcus Aurelius”.

Pentru meritele sale științifice, Marcu Botzan a fost ales, în 1991, membru corespondent al Academiei Român iar titular în 1993. În 1994 și-a susținut discursul de recepție cu tema „Repere ale unei științe a corectării mediului”. A fost membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, al Comitetului național pentru Irigații și Drenaje, al Societății Române pentru Știința Solului și al Comisiei de Hidrologie a Academiei Române. A fost distins cu Ordinul „Steaua României” în grad de cavaler și cu Diploma „Meritul Academic” al Academiei Române.
 

01.03.2011

 

În ziua de 1 martie 2011 s-a stins din viață zoologul și biologul Nicolae Botnariuc, membru titular al Academiei Române.

Născut la 15 martie 1915 în Râșcani-Bălți, acad. Nicolae Botnariuc a absolvit liceul „Ion Creangă din Bălți, după care a urmat cursurile Facultății de Științe din București, secția Științe naturale, luându-și doctoratul în 1946 cu teza „Phyllopodelor Conchostraceae din România”.

A intrat în învățământul superior în 1943 și a parcurs toate treptele ierarhiei universitare până la profesor, șef de catedră și decan al Facultății de Biologie din București.

Între 1949-1973 a condus Laboratorul de sistematică și evoluție a animalelor și între 1973-1983Laboratorul de ecologie acvatică a Institutului de Biologie. În anii 1970-1971 a condus prima expediție românească transafricană.

De-a lungul anilor, acad. Nicolae Botnariuc a îmbinat armonios activitatea de la catedră cu aceea de cercetare, desfășurată pe trei mari direcții: sistematica zoologică, evoluționismul cu istoria lui și ecologia. Între realizările care l-au impus în comunitatea științifică reținem descrierea unor noi specii, corectarea unor erori sistematice și filogenetice, introducerea conceptului de „indice de transparență” ș.a. S-a preocupat de istoria evoluționismului pe care a îmbogățit-o cu noi puncte de vedere privind relațiile dintre sistemele din nivele de organizare diferite, formele și direcțiile de acțiune a selecției ș.a., sintetizate în lucrarea „Principii de biologie generală” sau „Tratatul „Din istoria biologiei generale. A elaborat, singur sau în colaborare, peste 150 de lucrări apărute în țară și străinătate dinte care amintim: „Monografia complexului de bălți Crapina-Jijila”; „Unele aspecte ale integralității în biologie”, „Niveluri de organizare ale materiei vii și unele legi specifice lor”, „Caracterul autoreglabil al evoluției”, „Evoluționismul în impas?”, „Die Biologie in der Zeit der Renaisance und Manufacturkapitalismus”.

Activitatea profesorului și omului de știință Nicolae Botnariuc a fost recunoscută prin alegerea sa, în 1974, ca membru corespondent al Academiei Române și ca membru titular în 1990. În 1991 a susținut discursul de recepție cu tema „Unele probleme ale evoluționismului actual”.
 

31.01.2011

 

ÎPS Bartolomeu Anania
Acad. Dan Berindei

În ziua de 31 ianuarie 2011, Biserica Ortodoxă Română a pierdut pe unul din înalții săi ierarhi, Înalt Prea Sfințitul Bartolomeu Anania.

Trecerea la cele veșnice a înaltului ierarh dar și a intelectualului de elită este dureros resimțită de întreaga comunitate academică și de Academia Română îndeosebi al cărei membru de onoare a fost.

Născut la 18 martie 1921 în comuna Glăvile-Piteșteana din județul Vâlcea, Valeriu Anania, după ce a urmat Seminarul Teologic Central din București și în paralel cursurile liceale, s-a călugărit în 1942. A urmat studii teologice, dar și cursuri ale Facultății de Medicină și ale Conservatorului de Muzică din Cluj, afirmându-se totodată ca un conducător al studențimii care rezista de pe poziții anticomuniste și naționale guvernului dr. Petru Groza.

A ocupat funcții având un caracter cultural în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Din 1952 a fost director al Bibliotecii Patriarhale, până în 1958, când a fost arestat sub acuzația de activitate legionară înainte de 23 august 1944. Condamnat la 25 ani muncă silnică, a fost eliberat în 1964.

Începând cu anul 1966, Bartolomeu Anania a îndeplinit diferite funcții în cadrul Bisericii Ortodoxe din Statele Unite, face parte din multe delegații ale Bisericii peste hotare, unde a participat activ la numeroase reuniuni cu rangul de arhimandrit. Reîntors în țară, a fost directorul Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române între 1976 și 1982. În paralel, a desfășurat o activitate scriitoricească remarcabilă - concretizată în piese de teatru, volume de eseistică și memorialistică - lucrând, totodată, timp de un deceniu, la adnotarea Sfintei Scripturi după Septuaginta.

Din 1990 a făcut parte din Grupul de Reflecție pentru Înnoirea Bisericii. La 21 ianuarie 1993 a fost ales Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, iar la 2 martie 2006 Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat la rangul de Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Din 22 noiembrie 2010, Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Pierderea înaltului ierarh și a intelectualului de elită reprezintă o grea pierdere pentru Academia Română și pentru membrii ei. Personalitatea puternică a celui dispărut, rolul său în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și pentru afirmarea ei în lume, opera sa, fac din marele ierarh trecut la cele veșnice o personalitate care va rămâne în memoria Bisericii, dar și a Națiunii. Dumnezeu să-l odihnească în Pace !

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006