Nr. 11-12; NOIEMBRIE-DECEMBRIE, Anul XXIV; nr. 289-290

     
 

CUPRINS

 
     
SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ Pag.
 

Ionel-Valentin Vlad, Dimitrie Cantemir - strălucit mesager al cărturarilor români în Europa
 

5
 

Alexandru Surdu, Aspecte logico-pedagogice ale operei lui Dimitrie Cantemir
 

7
 

Dan Berindei, Cantemir: omul și domnul
 

10
 

Eugen Simion, Dimitrie Cantemir sau despre „feldeința“ moldovenilor
 

12
 

Răzvan Theodorescu, Umanismul sincretic al Europei Orientale și paradigma Cantemir
 

24
 

Ioan-Aurel Pop, Dimitrie Cantemir și Transilvania
 

28
 

Andrei Eșanu, Urme ale bibliotecii lui Dimitrie Cantemir în Rusia
 

34
 

Ioana Feodorov, Divanul lui Dimitrie Cantemir tradus în arabă pentru creștinii din Siria otomană
 

43
 

Vlad Alexandrescu, Importanța lucrării Sacro-sanctae scientiae indepingibilis imago pentru studiile cantemiriene
 

48
 

Tudor-Radu Tiron, Au carrefour des traditions héraldiques: les armoiries des Cantemir
 

54
DISCURS DE RECEPȚIE  
 

Gheorghe Păun, Căutând calculatoare în celula biologică. După douăzeci de ani
 

63
 

Solomon Marcus, Cuvânt de răspuns
 

75
ANIVERSARE  
 

Solomon Marcus, Un savant ca la carte - Gheorghe Benga
 

78
OPINII  
 

Ioan Alexandru, Există o criză a dreptului public?
 

81
IN MEMORIAM  
 

Horia Scutaru-Ungureanu (1943-2014)
 

89
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 91
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 96
     
GHID PENTRU AUTORI 99
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006