Nr. 12; decembrie, Anul XXII (266)

Cu genericul „Sub cupola Academiei”, actualul număr al revistei se deschide cu un grupaj de comunicări prezentate la conferința „Supraviețuire prin cultură”, prilejuită de împlinirea a 150 de ani de diplomație românească și de la înființarea Ministerului Afacerilor Externe. Acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, scrie că, de-a lungul anilor „diplomația și Academia Română au avut strânse legături … Au fost membri ai Academiei Române diplomați, sau invers, diplomați au fost membri ai Academiei Române”. Sunt amintiți Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Sturdza ș.a. Titus Corlățean, ministrul Afacerilor Externe, evocând cei 150 de ani de diplomație modernă românească subliniază că în tot acest timp corpul diplomatic a reprezentat o parte a elitei românești, că prin diplomație „România a manifestat vocația sa de supraviețuire … Diplomației noastre îi revine în continuare responsabilitatea de a demonstra în mod constant rolul ei de model instituțional, spiritul ei de corp, capacitatea de a-și fixa priorități și obiective realiste, fără a pierde puterea viziunii, de a-și adecva aceste obiective și de a-și dezvolta o etică modernă a performanței”. Acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, dezvoltând ideea că Academia este Parlamentul României și o asemenea dezbatere este cum nu se poate mai îndreptățită, adaugă că în veacul trecut românii nu au avut doar vocația supraviețuirii ci și a afirmării. „Consider că în viitor, în timpurile noastre atât de complicate și nu ușoare, pline de necontenite provocări a venit vremea ca diplomația noastră să se afirme și să recâștige o poziție pe care, mărturisim, a pierdut-o”. În continuare, acad. Mircea Malița scrie despre „Arta diplomației”.

Următoarea secțiune a revistei este dedicată Tezaurului Academiei Române și se deschide cu articolul semnat de acad. Păun Ion OtimanCabinetul numismatic al Academiei și Colecția Orghidan”, după care Emanuel Petac și Ștefan Vasiliță prezintă această colecție, cel mai reprezentativ ansamblu numismatic realizat în România.

La trecerea unui sfert de veac de la distrugerea Mănăstirii Văcărești, revista publică alocuțiunile prezentate la sesiunea dedicată acestui eveniment dramatic. Este vorba de un loc încărcat de istorie, de un splendid monument de arhitectură și artă - scrie acad. Dan Berindei - care a fost sortit pieirii și pe care, în perioada contemporană nu l-au distrus vremurile, ci l-a distrus un regim care, la un moment dat, n-a mai știut să cârmuiască decât într-un sens negativ. Au existat și atunci voci care s-au împotrivit în numele cărora a vorbit acad. Dinu Giurescu și care prin demersurile făcute se înscriu în istorie. În paginile care urmează se pot citi relatările semnate de Radu Ciuceanu și Florin Rotaru.

Cum 2012 a fost „Anul Simion Mehedinți” (1868-1962) un grupaj de articole este dedicat acestei mari personalități, fondatorul geografiei moderne românești cu valoroase contribuții și în domenii ca pedagogia, sociologia, filosofia și chiar literatura. În articolul său, acad. Dan Bălteanu pune în discuție cu precădere contribuțiile științifice în domeniul geografiei, ca fondator, organizator și om de știință cunoscut mai ales pentru lucrarea sa „Terra”. Simion Mehedinți a lăsat prin testament locuința sa Institutului de Geografie al Academiei, acest spațiu constituindu-se azi ca „un simbol al tradițiilor Școlii românești de geografie”. Pompei Cocean expune „Premizele analizelor regionale în opera lui Simion Mehedinți” iar Mihai Ielenicz semnează articolul „Academicianul Simion Mehedinți și învățământul geografic”.

Rubrica „Personalități” se deschide cu articolul „Discurs diaristic în istorie: Thierry de Montbrial” scris de acad. Alexandru Zub pe marginea versiunii românești a cărții „Jurnal românesc” a creatorului Institutului Francez de Relații Internaționale, membru al Institutului Franței și membru de onoare al Academiei Române. „Expert în analize și previziuni…memorialistul e atent la nuanțe, la măsură dar și la imprevizibilul vieții”. Din jurnal, reiese că, de-a lungul anilor, Thierry de Montbrial s-a apropiat de multe personalități din România dintre care amintim pe Mircea Malița, Eugen Simion, Maya Simionescu, Dan Berindei, Florin Constantiniu. Toate sunt așezate cu măiestrie într-o „carte de mare finețe intelectuală și narativă, calitate pusă deja în valoare de Eugen Simion, cu aceiași măiestrie în postfața volumului”. În continuare, prof. univ. Elena Liliana Popescu evocă personalitatea Omului, Matematicianului și Mentorului Nicolae Popescu.

La rubrica „Opinii”, se poate citi studiul „Interpretări teoretice de interes practic a conceptului de reprezentare” semnat de prof. univ. Ioan Alexandru, care răspunde la întrebările: „Ce să reprezinți?, Cum să reprezinți? Pe cine reprezinți. Autorul aduce necesare clarificări pentru principiul de reprezentare națională , a celui de reprezentare teritorială, a societății civile, a opoziției, a partidelor politice ca și atât de discutatele sondaje de opinii.

Sub genericul Institute ale Academiei Române, Florian Dumitru Soporan scrie despre activitatea editorială a Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române.

Paginile care urmează sunt dedicate profesorului emerit D. D. Stancu, membru de onoare al Academiei Române despre a cărui viață și activitate scrie prof. dr. Emil Cătinaș.

La rubrica „Schimburi inter-academice”, Emilian Dobrescu și Edith Mihaela Dobrescu scriu despre Academia Turcă de Științe.

Revista publică premiile Academiei Române pentru anul 2010 decernate în anul 2012.

Ultimele pagini ale revistei sunt consacrate obișnuitelor rubrici „Cronica vieții academice” și „Apariții la Editura Academiei”.
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006