Nr. 12; DECEMBRIE, Anul XXIII; nr. 278

     
 

CUPRINS

 
     
SESIUNEA MAREA UNIRE - 1918 Pag.
 

Dan Berindei, Națiunea română și unitatea sa
 

5
 

Nicolae Edroiu, Semnificația Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 în istoria poporului român
 

8
 

PF Daniel, Libertate, unitate și demnitate
 

12
 

Ion Agrigoroaiei, Moldova în vechile ei hotare - de la Carpați la Nistru, de la Marea Neagră la Ceremuș - unită cu România
 

14
SESIUNEA OMAGIAlĂ CRISTIAN HERA - 80  
 

Ionel Haiduc, Academicianul Cristian Hera la 80 de ani
 

20
 

Păun Ion Otiman, Academicianul Cristian Hera - liderul științei agricole românești
 

22
 

Nicolae Săulescu, Academicianul Cristian Ioan Hera - strălucit cercetător și manager al științelor agricole
 

26
 

Dumitru-Dorin Prunariu, Domnului academician Cristian Hera la aniversarea a 80 de ani de viață
 

30
 

Marius Peculea, Cristian Hera
 

32
 

Silvia Haneklaus, Ewald Schnug, Cristian Hera - charismatic icon, extraordinary chairman (Cristian Hera - personalitate carismatică, președinte extraordinar)
 

34
 

Manase Peter Salema, Prof. Dr. Hera’s Match to Excellence in promoting peaceful use of Nuclear Technology: Cooperation with the united Nation’s International Atomic Energy Agency (prof. dr. Hera a atins excelența în promovarea utilizării în scopuri pașnice a tehnologiei nucleare: cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică)
 

36
 

Gheorghe Sin, Academicianul Cristian Hera - omul
 

39
 

Victor Giurgiu, Academicianul Cristian Hera la vârsta codrilor octogenari
 

43
 

Lester R. Brown, To Whom It May Concern (Către toți cei interesați)
 

44
 

Ion Iliescu, Domnul Cristian Hera la 80 de ani
 

46
 

Emil Constantinescu, Cristian Hera - un om al pământului
 

47
 

Cristian Hera, Cuvânt de răspuns
 

49
COLABORĂRI INTERACADEMICE  
  Argument
 
54
  Ionel Haiduc, l’Académie Roumaine à Paris
 
55
  Eugen Simion, Le modèle culturel français en Europe, nous survivra-t-il? 
 
57
 

Thierry de Montbrial, Séminaire «Penser l’Europe est pour moi une richesse exceptionnelle» 
 

61
 

Jacques De Decker, Notre monde économique est en train d’enhavir le monde économico-culturel
 

63
  Canal Académie
 
65
ANIVERSĂRI  
 

Constantin C. Petolescu, Columna Traiana 113-2013
 

67
 

Ion Vorovenci, Academia de Studii Economice din București - bilanțul unui secol de activitate
 

74
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 81
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 84
     
GHID PENTRU AUTORI 87
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006